Tin Angimex

Thông báo tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

ANGIMEX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 20/4/2018, Angimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đến tham dự Đại hội có HĐQT, Ban điều hành, 24 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho 16.955.520 cổ phần có quyền biểu quyết của Angimex, cùng đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (đọc tiếp…)

Công bố thông tin

              (Trong đó bao gồm:
                      – Quyết định về mức cổ tức và thời gian trả cổ tức.
                     – Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS)

ANGIMEX TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Sáng thứ Sáu, ngày 20/4/2018, Angimex sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại văn phòng Công ty, số 01, Ngô Gia Tự, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tham dự đại hội sẽ có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự, cùng đại diện kiểm toán đến từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (đọc tiếp…)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548