BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

* Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (13/6/2020)

   – Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

   – Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (28/5/2020)

 

Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (27/5/2020)

* CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020. (9/4/2020)

* Công văn số 07/ĐKKD-DNDD ngày 8/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. (9/4/2020)

* Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 (14/1/2020)

* Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (24/12/2019)

(Thông tin cũ hơn: xem tại đây)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548