Xuất khẩu gạo của Việt Nam từ 1/1 đến 15/3 đạt 1,11 triệu tấn so với 901.692 tấn trong 3 tháng đầu năm 2015, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Giá xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến nay đạt 397,33 USD/tấn (FOB) so với 434 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
Riêng trong tháng 3/2016, xuất khẩu gạo đạt 253.795 tấn so với 408.490 tấn trong tháng 3/2015 và so với 4039.449 tấn trong tháng 2/2016.
Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.500-5.600 đ/kg, lúa dài khoảng 5.700-5.800 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.000-7.100 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.800-6.900 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.950-8.050 đ/kg, gạo 15% tấm 7.750-7.850 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.600 -7.700 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.
Tính đến ngày 24/03/2016, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân 2015-16 được khoảng 1,540 triệu ha/1,560 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch 1,1 triệu ha với năng suất 6,8 tấn/ha, sản lượng khoảng 7,48 triệu tấn lúa; vụ Hè Thu xuống giống được 230.000 ha/1.650.000 ha diện tích kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *