Từ 1/1 đến 25/2, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 727.847 tấn, tăng 73% so với 421.202 tấn trong 2 tháng đầu năm 2015, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Giá xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến nay đạt 399 USD/tấn (FOB), giảm 11% so với 452 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
Từ 1-25/2, xuất khẩu gạo đạt 311.077 tấn, tăng 55% so với 200.814 tấn trong tháng 2/2015 nhưng giảm 25% so với 416.770 tấn trong tháng 1/2016.
Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.100-5.200/kg, lúa dài khoảng 5.400-5.500/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.650-6.750/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.500-6.600/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.550-7.650/kg, gạo 15% tấm 7.400-7.500/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.300-7.400/kg tùy chất lượng và địa phương.
Tính đến ngày 25/02/2016, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Mùa 2015 được khoảng 174.000 ha/190.000 ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 174.000 ha với năng suất 5 tấn/ha; vụ Đông Xuân 2015-16 đã được khoảng 1,540 triệu ha/1,560 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch 600.000 ha với năng suất 6,8 tấn/ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *