Kinh tế trưởng World Bank đã tư vấn Philipppines bãi bỏ hạn chế định lượng về nhập khẩu gạo và mở cửa thị trường nhập khẩu gạo nhằm kiềm chế giá gạo tăng bất thường và nâng cao hiệu quả của ngành lúa gạo, tờ Manila Times đưa tin.
Phát biểu tại Diễn đàn Thương mại lần thứ 3 của Manila Times, Kinh tế trưởng World Bank cho rằng, chính sách độc quyền nhập khẩu gạo hiện nay của chính phủ Philippines không mang lại lợi ích cho nông dân và quốc gia và rằng chính sách này sẽ không giúp làm tăng thu nhập của nông dân hay kiểm soát được giá gạo bán lẻ.
Philippines đã không thể đạt được mục tiêu tự túc lúa gạo do khoảng cách lớn giữa sản lượng và tiêu thụ. Chính sách “mua giá cao” từ nông dân và “bán giá thấp cho người nghèo” của chính phủ Philippines không hiệu quả.
Việc mở cửa thị trường nhập khẩu gạo sẽ điều chỉnh những yếu tố không hiệu quả khi thương nhân có đủ thời gian để nhập khẩu và có thể tránh được việc giá gạo nội địa tăng lên.
World Bank khuyến nghị Philippines nên bãi bỏ hạn chế định lượng và hạn ngạch thuế trong trung hạn và từng bước giảm thuế trong dài hạn để được mục tiêu đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *