Hiện Chính phủ đã đồng ý cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đến cuối năm 2013 sẽ hoàn thành xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, trong đó số kho xây mới dự trữ được 2,5 triệu tấn. Thời hạn trên chậm 2 năm so với thời gian đề ra trong Quyết định 3242/QĐ-BNN-CB, nhưng nhiều khả năng đến hết năm 2013 dự án kho dự trữ 4 triệu tấn lúa sẽ không đúng tiến độ.
Báo cáo của Bộ NN&PTNT cho biết, đến hết tháng 3-2012 mới chỉ có kho xây mới dự trữ được 1 triệu tấn/2,5 triệu tấn theo Quyết định 3242/QĐ-BNN-CB.
Bộ NN&PTNT cho biết, hiện chỉ có Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) xây dựng được kho 711.000 tấn, đạt gần 75% kế hoạch và Tổng công ty lương thực miền Bắc (Vinafood 1) đến nay xây dựng được kho 210.000 tấn, đạt 80% kế hoạch. Còn lại việc xây dựng hệ thống kho chứa lúa tại các địa phương được bộ giao như Long An ( kho 350.000 tấn), Đồng Tháp (kho 310.000 tấn), Hậu Giang (kho 130.000 tấn), Cần Thơ (kho 450.000 tấn)… tính đến hết tháng 3-2012 vẫn là kế hoạch nằm trên giấy.
Theo Bộ NN&PTNT, dự kiến đến hết năm nay, tổng kho chứa lúa tại ĐBSCL đạt 3 triệu tấn, bằng 75% kế hoạch. Nghĩa là trong 9 tháng cuối năm ĐBSCL sẽ phải xây dựng thêm kho mới đạt dự trữ 500.000 tấn, chủ yếu do Vinafood 1 và Vinafood 2 thực hiện. Còn kho mới với mức dự trữ 1 triệu tấn (chủ yếu do các tỉnh ở ĐBSCL được giao thực hiện) sẽ hoàn thành trong năm 2013.
Tuy nhiên, trong số kho đạt dự trữ 1 triệu tấn được xây dựng mới tại các địa phương thì đến nay mới chỉ có 3/11 tỉnh là An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng có phê duyệt danh mục đầu tư để giao cho các doanh nghiệp thực hiện. Còn những tỉnh khác đến nay vẫn chưa có phê duyệt dự án xây dựng kho chứa lúa như Bộ NN&PTNT giao.
Với những tỉnh đã có phê duyệt xây dựng kho dự trữ lúa nhưng khi bắt tay vào xây dựng lại gặp khó khăn về tài chính do không tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng. Chính phủ đã có Quyết định 63/2010/ QĐ-TTg với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kho dự trữ lúa, nhưng trên thực tế, doanh nghiệp vẫn bị ngân hàng từ chối cho vay tiền.
Theo Bộ NN&PTNT, một nguyên nhân nữa là việc giải phóng mặt bằng tại các địa phương gặp khó khăn khiến dự án xây dựng kho chứa mới không thể triển khai được. Còn những tỉnh hiện vẫn chưa có phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng kho chứa lúa thì không biết khi nào mới bắt đầu xây dựng kho. Cho nên, kế hoạch đến 2013 sẽ hoàn thành hệ thống kho dự trữ 4 triệu tấn lúa sẽ khó thành hiện thực.
Vì thế, Bộ NN&PTNT kiến nghị với Chính phủ thời gian tới giao cho Vinafood 1 và Vinafood 2 tiếp tục xây dựng kho chứa mới bằng việc chuyển những chỉ tiêu từ các tỉnh cho hai công ty này.

Ngọc Hùng (TBKTSG Online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *