Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2013-2013 (tháng 7/2012-6/2013) lượng gạo xuất khẩu của Pakistan đạt khoảng 2,16 triệu tấn, tăng 9% so với khoảng 1,98 triệu tấn cùng kỳ năm 2011-2012, theo Cục Thống kê Pakistan (PBS).
Xuất khẩu gạo phi basmati từ tháng 7/2012-3/2013 đạt 1,77 triệu tấn, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2011-2012. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo basmati chỉ đạt 389.649 tấn, giảm gần 22% so với cùng kỳ năm 2011-2012.
Đáng chú ý, giá xuất khẩu trung bình của gạo phi basmati tháng 3/2013 tiếp tục giảm, đạt khoảng 482 USD/tấn, giảm gần 41% so với khoảng 816 USD/tấn ghi nhận trong tháng 7/2012. Trong khi đó, giá xuất khẩu trung bình gạo basmati đạt khoảng 1.122 USD/tấn, giảm khoảng 3% so với khoảng 1.154 USD/tấn trong tháng 7/2012.
Về giá trị, kim ngạch xuất khẩu gạo từ tháng 7/2012 – 3/2013 đạt 1,45 tỷ USD, giảm khoảng 1% so với cùng kỳ năm 2011-2012. Giá trị xuất khẩu gạo phi basmati đạt 1,2 tỷ USD, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu nhập từ xuất khẩu gạo basmati giảm xuống khoảng 424,4 triệu USD, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2011-2012.
Pakistan đặt mục tiêu đạt 2 tỷ USD giá trị xuất khẩu gạo trong năm 2012-2013. Trong 2011-2012, Pakistan đã xuất khẩu khoảng 2,6 triệu tấn gạo, trị giá hơn 2 tỷ USD.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *