Từ 1/1-23/7, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 2,926 triệu tấn, giảm 19% so với 3,63 triệu tấn trong 7 tháng đầu năm 2014, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Giá xuất khẩu trung bình đến nay đạt 414 USD/tấn (FOB), giảm 4% so với 431 USD/tấn cùng kỳ .
Từ 1-23/7/2015, xuất khẩu gạo đạt 213.619 tấn, giảm 65% so với 615.844 tấn cả tháng 7/2014 và giảm 66% so với 632.010 tấn trong tháng 6/2015.
Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 4.850-4.950 đ/kg, lúa dài khoảng 5.100-5.200 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.350-6.450 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.100-6.200 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.200-7.300 đ/kg, gạo 15% tấm 7.000-7.100 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.800-6.900 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.
Tính đến ngày 23/7/2015, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Hè Thu năm 2015 được khoảng 1,668 triệu ha/ 1,6 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch Hè Thu khoảng 750.000 ha với năng suất khoảng 5,4-5,5 tấn/ha, sản lượng khoảng 4,087 triệu tấn lúa.
Các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Thu Đông 2015 được khoảng 420.000 ha/830.000 ha diện tích kế hoạch.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *