Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam niên vụ 2015-2016 đạt 7 triệu tấn, tăng so với 6,615 triệu tấn năm trước.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm 2016. Vào thời điểm chính vụ thu hoạch, giá gạo xuất khẩu tăng khoảng 10 USD/tấn so với thời điểm tháng 12/2015. Thông thường, vào thời điểm này, giá gạo xuất khẩu giảm 20-30 USD/tấn trước thời điểm thu hoạch vụ Đông Xuân tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, giá gạo nội địa tại Việt Nam cũng như giá xuất khẩu năm nay đều tăng do nhu cầu cao hơn và sản lượng dự báo giảm do tác động của hạn hán và xâm mặn.
Theo dự báo của USDA Post, sản lượng lúa của Việt Nam niên vụ 2015-2016 đạt 44,94 triệu tấn (28,08 triệu tấn gạo), giảm so với 45,066 triệu tấn năm trước và thấp hơn so với 45,120 triệu tấn dự báo chính thức của USDA do tác động của khô hạn do hiện tượng EL Nino, kéo giảm sản lượng vụ Đông Xuân tại ĐBSCL.
Theo USDA Post, tiêu thụ gạo của Việt Nam niên vụ 2015-2016 đạt 21,9 triệu tấn, giảm so với 22,1 triệu tấn năm trước.
USDA Post cũng ước tính mỗi năm Việt Nam cần thêm 150.000 tấn gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ do việc sử dụng gạo trong chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng lên và sự tăng trưởng của ngành chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, nhất là ngành bia rượu.
USDA Post dự báo tồn kho gạo của Việt Nam niên vụ 2015-2016 sẽ giảm xuống mức rất thấp do nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu tăng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *