Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ niên vụ 2014-2015 (tháng 10 – tháng 9) đạt 11,7 triệu tấn, tăng 15% so với niên vụ trước và tăng 15% so với 10,2 triệu tấn ước tính chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
Theo số liệu sơ bộ, tính đến 30/6/2016 Ấn Độ đã xuất khẩu được 9 triệu tấn gạo, tăng 1,6 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
USDA Post tiếp tục dự đoán sản lượng gạo của Ấn Độ niên vụ 2015-2016 đạt 104 triệu tấn với diện tích gieo cấy 44 triệu ha.
Chính phủ Ấn Độ đã thu mua được 31,6 triệu tấn gạo trong niên vụ 2014-2015 (tháng 10 – tháng 9) so với 31,3 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. USDA Post dự đoán Ấn Độ sẽ thu mua khoản 32 triệu tấn gạo so với mục tiêu 35,109 triệu tấn.
Theo USDA Post, giá gạo nội địa Ấn Độ giảm từ tháng 6/2015 chủ yếu do nguồn cung dồi dào nhờ thu hoạch vụ rabi và nhu cầu nội địa thấp.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *