Xuất khẩu gạo của Argentina 9 tháng đầu năm 2015 đạt 447.333 tấn, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Argentina.
Riêng tháng 9, xuất khẩu gạo đạt 32.236 tấn, giảm 10 lần so với 325.001 tấn trong tháng 8/2015 và giảm 2 lần so với 15.466 tấn trong tháng 8/2014.
Trong tháng 9, xuất khẩu gạo của Argentina sang Iraq đạt 12.400 tấn, chiếm 38% tổng khối lượng xuất khẩu, sang Brazil 11.735 tấn (chiếm 36%), sang Chile 5.023 tấn (chiếm 16%) và sáng Bolivia 1.703 tấn (chiếm 5%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *