Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) ước tính xuất khẩu gạo của Australia niên vụ 2015-2016 (tháng 3/2015 – tháng 2/2016) đạt 350.000 tấn, giảm 18% so với 426.000 tấn năm 2014.
Nhập khẩu gạo của Australia năm 2015-2016 ước đạt 150.000 tấn, không đổi so với năm trước. Năm 2014, Australia nhập khẩu các loại gạo dài, kể cả basmati, từ Nam Á và Đông Nam Á, đáng kể từ 81.000 tấn từ Thái Lan, 30.000 tấn từ Ấn Độ, 18.000 tấn từ Pakistan và 8.000 tấn từ Việt Nam.
USDA Post ước tính sản lượng lúa của Australia năm 2015-2016 đạt 764.000 tấn (550.000 tấn gạo), tăng 13% so với 676.000 tấn (487.000 tấn gạo) năm 2014-2015 nhờ năng suất tăng.
Diện tích gieo cấy 2015-2016 ước đạt 70.000 ha, không đổi so với năm trước; năng suất dự đoán đạt 11 tấn/ha.
Tồn kho cuối vụ 2014-2015 ước giảm 3% xuống 26.000 tấn so với 36.000 tấn năm 2013-2014.
 
Nguồn: nhịpcaudautu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *