Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) ước tính xuất khẩu gạo của Myanmar năm 2015 đạt 1,85 triệu tấn, tăng 10% so với 1,6888 triệu tấn năm 2014 và tăng 16% so với 1,6 triệu tấn ước tính chính thức của USDA.
USDA Post dự đoán xuất khẩu gạo tiểu ngạch của Myanmar sang Trung Quốc tăng mạnh nhờ thỏa thuận thương mại mậu biên giữa chính quyền Trung Quốc và Myanmar. Tháng 2/2015, Tổng công ty Ngũ cốc, Dầu ăn và Thực phẩm Quốc gia Trung Quốc (COFCO) đã ký Bản ghi nhớ (MOU) với Liên đoàn Lúa gạo Myanmar để mua 100.000 tấn gạo trong năm 2015 và lô hàng đầu tiên dự định bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 5.
USDA Post dự đoán xuất khẩu gạo của Myanmar năm 2016 đạt 2 triệu tấn.
Cũng theo USDA Post, sản lượng gạo của Myanmar năm 2014-2015 tăng 5% lên 12,6 triệu tấn so với 11,957 triệu tấn năm ngoái và tăng 4% so với 12,15 triệu tấn ước tính chính thức của USDA. Dự đoán sản lượng gạo niên vụ 2015-2016 tăng lên 12,8 triệu tấn nhờ mở rộng diện tích trồng lúa.
Chính phủ Myanmar đang tiến hành các biện pháp tăng sản lượng lúa gạo bằng cách cung cấp các khoản vay cho nông dân thông qua Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Myanmar, phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển gia công nghệ và cơ giới hóa.
Tiêu thụ gạo của Myanmar năm 2014-2015 ước đạt 10,7 triệu tấn, tăng nhẹ so với 10,5 triệu tấn năm 2013-2014 và tưng lên 10,8 triệu tấn năm 2015-2016.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *