10 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu gạo của Campuchia đạt 408.169 tấn, tăng 34% so với 304.788 tấn cùng kỳ năm ngoái, Liên đoàn Lúa gạo Campuchia dẫn số liệu của Văn phòng Thư ký Dịch vụ Một cửa về Thủ tục Xuất khẩu gạo Campuchia (SOWS-REF) cho biết.
Các thị trường xuất khẩu chính của gạo Campuchia trong 10 tháng đầu năm là Trung Quốc với 83.577 tấn, Pháp 57.745 tấn và Ba Lan 46.125 tấn.
Riêng tháng 10, xuất khẩu gạo của Campuchia đạt 26.969 tấn, tăng 45% so với 29.819 tấn trong tháng 9/2015 và tăng 10% so với 35.418 tấn trong tháng 10/2014.
Năm 2014, Campuchia xuất khẩu 370.000 tấn gạo, trị giá 247 triệu USD. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng xuất khẩu gạo năm 2015 lên 1 triệu tấn, nhưng thừa nhận rằng không thể đạt được mục tiêu này do thiếu cơ sở xay xát và cơ sở hạ tầng cũng như khả năng tiếp cận vốn.
Bộ Nông nghệp Mỹ (USDA) ước tính xuất khẩu gạo của Campuchia năm 2015 đạt 1,1 triệu tấn, tăng 10% so với 1 triệu tấn năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *