Xuất khẩu gạo của Campuchia trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 369.105 tấn, tăng 37% so với 269.370 tấn cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Văn phòng Dịch vụ Một cửa Thủ tục Xuất khẩu Gạo Campuchia.
Thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc với 78.182 tấn, Pháp 50.266 tấn và Ba Lan 41.022 tấn.
Riêng trong tháng 9, xuất khẩu gạo đạt 26.969 tấn, giảm 10% so với 29.819 tấn trong tháng và giảm 24% so với 35.511 tấn trong tháng 9/2014.
Năm 2014, xuất khẩu gạo của Campuchia đạt 370.000 tấn. Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn trong năm 2015 nhưng cũng lưu ý rằng khó có thể đạt được do thiếu cơ sở xay xát và cơ sở hạ tầng.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính xuất khẩu gạo của Campuchia năm 2015 đạt 1,1 triệu tấn, tăng 10% so với năm 2014
Nguồn: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-210-3287623/#ixzz3nmVn0lfA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *