FAO dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ năm 2016 giảm so với năm 2015.
Dự báo xuất khẩu ngũ cốc của Ấn Độ niên vụ 2015-2016 (tháng 4 – tháng 3) giảm 27% xuống 12,5 triệu tấn do xuất khẩu lúa mỳ giảm.
FAO ước tính sản lượng lúa năm 2015 của Ấn Độ giảm 2% xuống 155,407 triệu tấn so với 158,210 triệu tấn năm 2014 do sản lượng vụ 2 rabi giảm.
Giá bán lẻ gạo tại Ấn Độ trong tháng 1/2016 ổn định do chương trình thu mua của chính phủ bất chấp sản lượng thu hoạch vụ chính 2015 đã bán ra thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *