Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2016 đạt 1,426 triệu tấn, tăng 58% so với 901.692 tấn cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Giá xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến nay đạt 405 USD/tấn (FOB), giảm 7% so với 434 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
Riêng trong tháng 3/2016, xuất khẩu gạo đạt 570.055 tấn, tăng 18% so với 480.490 tấn trong tháng 3/2015 và tăng 30% so với 439.449 tấn trong tháng 2/2016.
Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.500-5.600 đ/kg, lúa dài khoảng 5.700-5.800 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.150-7.250 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.950-7.050 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.100-8.200 đ/kg, gạo 15% tấm 7.900-8.000 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.750-7.850 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.
Tính đến ngày 24/03/2016, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân 2015-16 được khoảng 1,540 triệu ha/1,560 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch 1,1 triệu ha với năng suất 6,8 tấn/ha, sản lượng khoảng 7,48 triệu tấn lúa; vụ Hè Thu xuống giống được 230.000 ha/1.650.000 ha diện tích kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *