Từ 1/1 đến 27/8/2015, Việt Nam đã xuất khẩu được 3,626 triệu tấn gạo, giảm 15% so với 4,26 triệu tấn trong 8 tháng đầu năm 2014, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Giá xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến nay đạt 415 USD/tấn, giảm 4% so với 432 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
Kết quả giao hàng từ ngày 01/7 đến ngày 27/8/2015 đạt 325.175 tấn, giảm 48% so với 627.089 tấn trong tháng 8/2014 và giảm 45% so với 589.323 tấn trong tháng 7/2015.
Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 4.850-4.950 đ/kg, lúa dài khoảng 5.200-5.300 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.300-6.400 đ/kg  tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.150-6.250 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.100-7.200 đ/kg, gạo 15% tấm 6.850-6.950 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.700-6.800 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.
Tính đến ngày 03/9/2015, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Hè Thu năm 2015 được khoảng 1,668 triệu ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch Hè Thu khoảng 1,250 triệu ha với năng suất khoảng 5,6-5,7 tấn/ha, sản lượng khoảng 7,062 triệu tấn lúa.
Các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Thu Đông 2015 được khoảng 640.000 ha/830.000 ha diện tích kế hoạch,  thu hoạch được khoảng 20.000 ha.
Nguồn: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-89-3284978/#ixzz3lDBNLBL0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *