Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2016 tăng gấp đôi lên 856.219 tấn so với 425.980 tấn cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do hợp đồng gối đầu chuyển sang từ năm 2015 còn nhiều, đặc biệt là hợp đồng tập trung với Indonesia, Philippines và hợp đồng thương mại với Trung Quốc, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết.
Số lượng hợp đồng đăng ký xuất khẩu gạo trong tháng 2 đạt ở mức cao, tăng mạnh so với tháng 1/2016 và cùng kỳ 2015, chủ yếu là gạo thơm và nếp.
Riêng gạo trắng có hợp đồng tập trung với Cuba 200.000 tấn. Lũy kế hợp đồng đã đăng ký trong 2 tháng cũng tăng nhiều so với cùng kỳ 2015.
VFA dự đoán xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý I/2016 đạt 1,3 triệu tấn khi những hợp đồng còn lại chưa thực hiện vẫn còn nhiều, gần 1,4 triệu tấn. Điều này sẽ giúp giữ được tiến độ xuất khẩu trong vài tháng tới, chưa tính các hợp đồng ký mới.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng tăng. Theo đó, giá xuất khẩu gạo 5% tấm hiện tăng lên 385 USD/tấn từ 370 USD/tấn tuần trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *