Tháng 2/2016, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 451.927 tấn, tăng 11% so với 508.153 tấn trong tháng 1/2016 và gấp 1,5 lần so với 182.400 tấn trong tháng 2/2015, Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) cho biết, dựa vào số liệu của Tổng cục Thống kê và Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Đáng lưu ý là xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 2 sang châu Phi, châu Mỹ, châu Âu và Úc giảm mạnh.
Tháng 2, xuất khẩu gạo sang các nước châu Á đạt 400.269 tấn (chiếm 88,5% khối lượng xuất khẩu của tháng), tăng 24% so với 422.076 tấn trong tháng 1/2016 và gấp 3,5 lần so với 112.818 tấn trong tháng 2/2015.
Xuất khẩu gạo sang châu Phi đạt 10.534 tấn (chiếm 2,3%), giảm 88% so với 88.802 tấn trong tháng 1/2016 và giảm 29% so với 14.798 tấn trong tháng 2/2015.
Gạo xuất khẩu sang các nước châu Mỹ đạt 33.123 tấn (chiếm 7,3%), giảm 61% so với 84.732 tấn trong tháng 1/2016 và giảm 2% so với 33.587 tấn trong tháng 2/2015.
Xuất khẩu gạo sang Úc trong tháng 2/2016 đạt 6.347 tấn (chiếm 1,4%), giảm 33% so với 9.464 tấn trong tháng 1/2016 nhưng tăng 73% so với 3.659 tấn trong tháng 2/2015.
Gạo xuất khẩu sang châu Âu và các nước CIS đạt 1.654 tấn (chiếm 0,3%), giảm 46% so với 3.079 tấn trong tháng 1/2016 và giảm 91% so với 17.538 tấn trong tháng 2/2015.
Về cơ cấu gạo xuất khẩu, gạo 5% tấm chiếm 97.586 tấn (chiếm 29,2% khối lượng xuất khẩu trong tháng 2); gạo thơm Jasmine 48.434 tấn (11%); gạo 15% tấm 186.134 tấn (41%); gạo 25% tấm 70.055 tấn (16%); và gạo nếp 37.218 tấn (8%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *