Xuất khẩu gạo của Pakistan trong tháng 5/2015 giảm mạnh, ghi nhận tháng thứ 2 giảm liên tiếp sau khi tăng 33% trong tháng 3/2015.
Tháng 5, xuất khẩu gạo đạt 263.044 tấn (kể cả basmati và non-basmati) giảm 27% so với 360.446 tấn trong tháng 4/2015, theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê Pakistan (PBS). Về giá trị, xuất khẩu gạo tháng 5 đạt 152 triệu USD, giảm 16% so với 180 triệu USD trong tháng 4/2015.
So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo tăng 11% khối lượng nhưng giảm 7% giá trị.
11 tháng đầu năm tài khóa 2014-2015 (tháng 7/2014 – tháng 6/2015), xuất khẩu gạo của Pakistan đạt 3,71 triệu tấn (485.995 tấn basmati và 3,25 triệu tấn non-basmatin), tăng 6% so với 3,49 triệu tấn cùng kỳ năm 2013-2014. Về giá trị, xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm đạt 1,902 tỷ USD, giảm 5,5% so với 2,013 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *