Xuất khẩu gạo của Pakistan năm tài khóa 2014-2015 (tháng 7 – tháng 6) đạt 3,93 triệu tấn, tăng 6% so với 3,72 triệu tấn năm 2013-2014, theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê Pakistan (PBS).
Về giá trị, xuất khẩu gạo năm 2014-2015 đạt 2,035 tỷ USD, giảm 6% so với 2,163 tỷ USD năm 2013-2014 do giá gạo toàn cầu giảm từ đầu năm 2015.
Xuất khẩu gạo basmati của Pakistan năm 2014-2015 giảm mạnh, khi chỉ đạt 495.649 tấn, trị giá 533 triệu USD, giảm so với 667.523 tấn và 770 triệu USD năm trước.
Tuy nhiên, xuất khẩu gạo non-basmati trong năm 2014-2015 đạt 3,43 triệu tấn, trị giá 1,5 tỷ USD, tăng 26% khối lượng so với 2,73 triệu tấn và 8% giá trị so với 1,39 tỷ USD năm 2013-2014.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *