Trong 2 tháng đầu năm 2016, Thái Lan xuất khẩu được 1,86 triệu tấn gạo, trị giá 812 triệu USD, tăng 39% khối lượng so với 1,34 triệu tấn và tăng 15% giá trị so với 706 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA).
Riêng trong tháng 2/2016, xuất khẩu gạo đạt 835.861 tấn, trị giá 375 triệu USD, giảm 18% khối lượng so với 1,025 triệu tấn và giảm 14% giá trị so với 436 triệu USD trong tháng 1/2016 nhưng tăng 14% khối lượng so với 732.151 tấn và tăng 1% giá trị so với 370 triệu USD trong tháng 2/2015.
Về cơ cấu gạo xuất khẩu trong tháng 2/2016, gạo trắng đạt 438.902 tấn, chiếm 53%, gạo Hom Mali 125.335 tấn, chiếm 22%, gạo tấm 120.230 tấn, chiếm 14%, gao nếp 12.591 tấn, chiếm 2% và gạo đồ 133.156 tấn, chiếm 16%.
Xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2015 đạt 9,795 triệu tấn, giảm 11% so vớ 10,969 triệu tấn năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *