Năm 2015, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 9,8 triệu tấn, giảm 10,7% so với 10,97 triệu tấn năm 2014, Bloomberg dẫn số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan cho biết.
Về giá trị, xuất khẩu gạo năm 2015 đạt 4,61 tỷ USD, giảm 15,2% so với năm 2014.
Riêng trong tháng 12/2015, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 1,22 triệu tấn, trị giá 536 triệu USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *