Năm 2015, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 9,795 triệu tấn, trị giá 4,51 tỷ USD, giảm 11% khối lượng so với 10,969 triệu tấn và 16% giá trị so với 5,38 tỷ USD năm 2014, theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA).
Về cơ cấu gạo xuất khẩu năm 2015, gạo trắng chiếm 4,87 triệu tấn (50% tổng khối lượng xuất khẩu), gạo Hom Mali 1,385 triệu tấn (14%), gạo tấm 1,036 triệu tấn (10,6%), gạo nếp 124.190 tấn (1%), gạo đồ 2,32 tấn (24%) và gạo lức 65.165 tấn (0,65%).
Riêng tháng 12/2015, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 1,22 triệu tấn, tăng 60% so với 763,419 tấn trong tháng 11/2015 nhưng giảm 17,5% so với 1,48 triệu tấn tháng 12/2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *