Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng 1/2016 đạt 1,025 triệu tấn, trị giá 443 triệu USD, tăng 68% khối lượng so với 608.504 tấn và tăng 31% giá trị so với 337 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA).
Tuy nhiên, so với tháng 12/2015, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng 1/2016 lại giảm 16% khối lượng và giảm 18% giá trị.
Về cơ cấu gạo xuất khẩu trong tháng 1/2016, gạo trắng đạt 603.269 tấn, chiếm 59% tổng khối lượng gạo xuất khẩu của tháng, gạo Hom Mali 121.206 tấn, chiếm 16%, gạo tấm 105.815 tấn, chiếm 10%, gạo nếp 12.460 tấn, chiếm 1%, gạo đồ 177.317 tấn, chiếm 17% và gạo lức 5.124 tấn, chiếm 0,5%.
Năm 2015, Th

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *