Tháng 10/2015, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 1,2 triệu tấn, tăng 67% so với 720.554 tấn trong tháng 9/2015, nhưng giảm 1% so với 1,214 triệu tấn trong tháng 10/2014, Bloomberg dẫn số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan cho biết.
Về giá trị, xuất khẩu gạo tháng 10 đạt 490 triệu USD, giảm 17,6% so với tháng 10 năm ngoái.
Xuất khẩu gạo trong 10 tháng đầu năm đạt 7,81 triệu tấn, trị giá 3,72 tỷ USD, giảm 10,9% khối lượng so với 8,77 triệu tấn và giảm 14,7% giá trị so với 4,36 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *