Xuất khẩu gạo của Thái Lan tháng 2/2015 đạt 732.151 tấn, tăng 20% so với 610.504 tấn tháng 1 và tăng 3% so với 709.832 tấn tháng 2/2014, theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA).
Về giá trị, xuất khẩu gạo tháng 2 đạt 369,58 triệu USD, tăng 10% so với 336,75 triệu USD tháng 1, nhưng giảm 2% so với 378,18 triệu USD tháng 2/2014.
Tháng 2, xuất khẩu gạo trắng đạt 323.192 tấn, chiếm 44% tổng khối lượng xuất khẩu trong tháng, Hom Mali đạt 99.053 tấn, chiếm 13,5%, gạo tấm 85.897 tấn, chiếm 11,7%, gạo nếp 8.467 tấn, chiếm 1%.
Giá xuất khẩu trung bình gạo tấm, gạo nếp, gạo đồ và gạo Hom Mali trong tháng 2 giảm trong khi giá xuất khẩu gạo trắng tăng.
 
Nguồn: gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *