Xuất khẩu gạo tháng 3 của Thái Lan tăng tháng thứ 2 liên tiếp sau khi giảm hơn 50% trong tháng 1/2015, theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA).
Tháng 3, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 785.891 tấn, tăng 7% so với 732.151 tấn tháng 2, nhưng vẫn giảm 2% so với 799.534 tấn tháng 3/2014, theo TREA.
Về giá trị, xuất khẩu gạo tháng 3 đạt 384,9 triệu USD, tăng 4% so với 369,58 triệu USD trong tháng 2, nhưng giảm 4% so với 402,54 triệu USD trong tháng 3/2014.
Về cơ cấu gạo xuất khẩu tháng 3, gạo trắng chiếm 392.760 tấn, tương ứng 50% tổng khối lượng gạo xuất khẩu, Hom Mali 120.211 tấn, chiếm 15%, gạo tấm 98.754 tấn, chiếm 12,5%, gạo nếp 12.659 tấn, chiếm 1,6%, gạo đồ 157.057 tấn, chiếm 20% và gạo lức 4.450 tấn, chiếm 0,5%.
3 tháng đầu năm xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 2,128 triệu tấn, giảm nhẹ so với 2,205 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Thái Lan đạt mục tiêu xuất khẩu trên 10 triệu tấn gạo trong năm nay.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *