Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong tháng 4/2015 giảm mạnh sau khi liên tục tăng trong 3 tháng đầu năm, theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan (TREA).
Tháng 4, xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 700.011 tấn, giảm 11% so với 875.891 tấn trong tháng 3/2015 và giảm 5% so với 737.648 tấn trong tháng 4/2014, theo TREA.
Về giá trị, xuất khẩu gạo tháng 4 đạt 340,1 triệu USD, giảm 12% so với 384,9 triệu USD trong tháng 3/2015 và giảm 4% so với 353,7 triệu USD trong tháng 4/2014.
Trong tháng 4, xuất khẩu gạo trắng đạt 301.843 tấn, chiếm 43% tổng khối lượng xuất khẩu cả tháng, Hom Mali đạt 113.640 tấn, chiếm 16%, gạo tấm 86.030 tấn, chiếm 12,3%, gạo nếp 12.756 tấn, chiếm 1,8%, gạo đồ 178.385 tấn, chiếm 25% và gạo lức 7.391 tấn, chiếm 0,1%.
Giá xuất khẩu bình quân gạo trắng trong tháng 4 giảm mạnh nhất với mức giảm 26%, trong khi giá xuất khẩu bình quân gạo lức tăng 23%.
4 tháng đầu năm xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 2,83 triệu tấn, giảm 4% so với 2,94 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 10 triệu tấn gạo trong năm nay.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *