Từ 1-28/1/2015, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 314.706 tấn, tăng 43% so với 220.338 tấn trong tháng 2/2015 nhưng chỉ bằng ½ so với 760.993 tấn trong tháng 12/2015, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Giá xuất khẩu bình quân từ đầu năm đến nay đạt 404,5 USD/tấn, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1% so với tháng trước.
Năm 2015, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 6,568 triệu tấn, tăng 4% so với 6,33 triệu tấn năm 2014.
Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.000-5.100 đ/kg, lúa dài khoảng 5.250-5.350 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.700-6.800 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.500-6.600 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.550-7.650 đ/kg, gạo 15% tấm 7.400-7.500 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.250-7.350 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.
Tính đến ngày 28/01/2016, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Thu Đông 2015 được khoảng 870.000 ha/874.000 ha diện tích kế hoạch, thu hoạch dứt điểm với năng suất khoảng 5,3 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 4,6 triệu tấn lúa.
Các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Mùa 2015 được khoảng 174.000 ha/190.000 ha diện tích kế hoạch, thu hoạch khoảng 60.000 ha với năng suất 4,8 tấn/ha; vụ Đông Xuân 2015-2016 đã được khoảng 1,540 triệu ha/1,560 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch 120.000 ha với năng suất 6,3-6,4 tấn/ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *