Xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2015 đạt 6,568 triệu tấn, tăng 4% so với 6,33 triệu tấn năm 2014, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Giá xuất khẩu bình quân năm 2015 đạt 408 USD/tấn (FOB), giảm 7,5% so với 441 USD/tấn năm 2014.
Riêng tháng 12, xuất khẩu gạo đạt 760.993 tấn, tăng 61% so với 472.575 tấn tháng 12/2014, nhưng giảm 1% so với 771.312 tấn tháng 11/2015.
Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.150-5.250 đ/kg, lúa dài khoảng 5.450-5.550 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.800-6.900 đ/kg tùy từng địa phương, gạo
nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.650-6.750 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm  không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.800-7.900 đ/kg, gạo 15% tấm 7.600-7.700 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng
7.450-7.550 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.
Tính đến ngày 07/01/2016, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Thu Đông 2015 được khoảng  870.000 ha/874.000 ha diện tích kế hoạch, thu hoạch được khoảng 780.000 ha với năng suất khoảng 5,1-5,2 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 4,017 triệu tấn lúa.
Các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Mùa 2015 được khoảng 174.000 ha/190.000 ha diện tích kế hoạch; vụ Đông Xuân 2015-16 đã được khoảng 1,450 triệu ha/1,560 triệu ha diện tích kế hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *