Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Phi 7 tháng đầu năm 2015 tăng 52% lên 525.986 tấn so với 345.984 tấn cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Bộ Công thương Việt Nam.
Xuất khẩu gạo sang châu Phi chiếm 16% tổng khối lượng xuất khẩu 7 tháng, trong đó, Ghana, Bờ Biển Ngà, Nam Phi và Algeria là những thị trường xuất khẩu chính. Xuất khẩu gạo sang các nước châu Phi tăng chủ yếu nhờ giá gạo xuất khẩu Việt Nam thấp hơn so với Thái Lan và Ấn Độ.
Hiện gạo 25% tấm của Việt Nam được chào giá 320 USD/tấn so với 345 USD/tấn gạo cùng loại của Thái Lan và 340 USD/tấn của Ấn Độ. Mặt khác, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào giá 330 USD/tấn so với 360 USD/tấn của Thái Lan và 365 USD/tấn của Ấn Độ.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam từ 1/1 đến 13/8 đạt 3,343 triệu tấn, giảm 22% so với 4,26 triệu tấn trong 8 tháng đầu năm 2014, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).
Giá gạo xuất khẩu bình quân đến nay đạt 414 USD/tấn (FOB), giảm 4% so với 431 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *