Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 7 giảm mạnh do nhu cầu xuất khẩu giảm và cạnh tranh gay gắt từ Ấn Độ và Thái Lan. Trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang châu Á và châu Âu tăng trong tháng 7, thì xuất khẩu sang châu Phi, châu Mỹ và Úc lại giảm.
Tháng 7, Việt Nam xuất khẩu 606.485 tấn gạo, giảm 2% so với 620.431 tấn trong tháng 6 và giảm 1% so với 614.677 tấn trong tháng 7/2014, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
Xuất khẩu gạo sang châu Á đạt 492.334 tấn, chiếm 81% tổng khối lượng xuất khẩu tháng 7, giảm 8% so với 456.928 tấn trong tháng 6 nhưng tăng 4% so với 474.021 tấn trong tháng 7/2014.
Xuất khẩu sang châu Phi đạt 70.819 tấn, chiếm 12%, giảm 18% so với 86.848 tấn trong tháng 6 và giảm 39% so với 115.668 tấn trong tháng 7/2014.
Xuất khẩu gạo sang châu Phi trong tháng 7 đạt 22.375 tấn (chiếm 4%), giảm 64% so với 63.682 tấn trong tháng 6 nhưng tăng 77% so với 12.637 tấn trong tháng 7/2014.
Về chủng loại, xuất khẩu gạo 5% tấm đạt 147.513 tấn, chiếm 24% tổng khối lượng xuất khẩu tháng 7; gạo thơm jasmine 103.574 tấn, chiếm 17%; gạo 15% tấm 53.715 tấn, chiếm 9%; gạo 25% tấm 185.841 tấn, chiếm 31%; và gạo nếp 30.320 tấn (chiếm 5%).
 
Nguồn: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-119-3285227/#ixzz3lOP7s8ng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *