Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) cho biết, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 10/2015 đạt 849.383 tấn, tăng 68% so với 505.917 tấn trong tháng 9 và tăng 41,5% so với 599.948 tấn trong tháng 10/2014.
Xuất khẩu gạo trong tháng 10 tăng chủ yếu do nhu cầu của Indonesia và Philippines tăng lên khi 2 nước này đang cố gắng duy trì lượng gạo lưu kho do sản lượng nội địa giảm vì hiện tượng El Nino gây thời tiết khô hạn.
Về thị trường xuất khẩu gạo, châu Á chiếm 768.403 tấn, chiếm 90% tổng khối lượng xuất khẩu của tháng 10, tăng 70% so với 452.183 tấn trong tháng 9 và tăng 54% so với 497.721 tấn trong tháng 10/2014.
Xuất khẩu gạo sang châu Phi sang 50.935 tấn, chiếm 6%, tăng 43% so với 35.664 tấn trong tháng 9 nhưng giảm 7% so với 54.985 tấn trong tháng 10/2014.
Xuất khẩu gạo sang Úc trong tháng 10 giảm 48% xuống 2.417 tấn so với 4.630 tấn trong tháng 9 và giảm 72% so với 8.688 tấn trong tháng 10/2014.
Xuất khẩu sang các nước châu Âu và CIS đạt 5.291 tấn, giảm 31% so với 7.640 tấn tháng 9 và giảm 23% so với 6.885 tấn trong tháng 10/2014.
Về cơ cấu gạo xuất khẩu, gạo 5% tấm chiếm 251.658 tấn, chiếm 30% tổng khối lượng xuất khẩu cả tháng 10; gạo thơm jasmine 105.284 tấn, chiếm 12%; gạo 15% tấm 258.224 tấn, chiếm 3%; gạo 25% tấm 129.398 tấn, chiếm 15%; gạo nếp 45.732 tấn, chiếm 5%.
Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 5,35 triệu tấn, giảm 2% so với 5,46 triệu tấn cùng kỳ năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *